Levensloop Lommelhttps://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5HrKOmgLSX8A8zLz3PNrGVGmHtRu9RPQTkNF3axOnBbTCqE5tZQ

LEVENSLOOP
Lovoc Lommel doet dit jaar mee aan “Levensloop”. Ons team heet “Pro Lovoc”.
Levensloop is een organisatie voor het goede doel, nl: “Stichting tegen Kanker “.
Wat is de bedoeling?

  1. Een of twee “Pro Lovoc” teams bij elkaar krijgen
  2. Elk team blijft van zaterdag 16 september 16.00u tot zondag 17 september 16.00 u 24 uur in beweging
  3. Per team zoeken we 24 mensen die ieder één uur in beweging willen blijven

“Elk team bestaat gemiddeld uit max 24 mensen. Er zijn geen beperkingen naar leeftijd of geslacht. Iedereen die wil, kan een team vormen: scouts, chiro, service clubs, scholen, sportclubs, jeugdbewegingen, vrienden, familieleden, politie, brandweer, ...
De teamleden lossen elkaar 24 uur lang af met wandelen of lopen op het parcours. Ze zorgen ervoor dat er altijd minstens een van hun leden op de piste staat. Het is dus echt teamwerk!
Toch is Levensloop geen competitie. Het voornaamste is dat elk team plezier beleeft aan de uitdaging, zich solidair toont en actief meewerkt aan het werven van fondsen, een van de doelstellingen van het evenement.
Deze actie gaat dit jaar door in Lommel: atletiekpiste.
Deelnameprijs is 10,00 euro per persoon.
Er is ook de mogelijkheid om  een donatie te geven  (belastingsvoordeel vanaf 40,00 euro).
Meer info kan je vinden op de flyer of via  www.levensloop.be
Voor verdere inlichtingen:

  1. rik.timmermans@acpco2.com                
  2. ludwikcabanek@hotmail.com                 
  3. helenaburdzy@gmail.com

Voor inschrijving:

  1. rik.timmermans@acpco2.com