Communicatie

De meeste communicatie gaat via mail. Informatie over activiteiten, lidgelden, en wedstrijden worden via mail gecommuniceerd. Om te voorkomen dat je informatie mist, is het belangrijk dat je juiste email-adres in het Lovoc ledensysteem.

Op www.lovoc.com is veel informatie te vinden. De laatste nieuwtjes, alle informatie over en voor teams, de sponsors, de activiteiten, en het ledensysteem. Elke week staat er wel nieuwe informatie op die de moeite waard is om te bekijken.

Mochten er na het lezen van de site nog vragen zijn neem dat contact op met iemand van het Lovoc-bestuur.

API - AanspreekPersoon Integriteit

Wat is een API ?

Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven genomen worden voor een gezonder en veiliger sportklimaat .

Waarom?

Omdat het de verantwoordelijkheid is van de sportorganisatie om te waken over de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is, en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk, eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor die veiligheid.

AanspreekPersoon Intergriteit voor Lovoc is Helga Jeurissen
Aanzel niet om Helga te contacteren op of via telefoon:

De Volley Vlaanderen heeft ook een API. Meer informatie kan gevonden worden op: VVB API