Sportief Charter

Lovoc Lommel is een sportclub met een aanbod op maat. Hiermee bedoelen we dat iedereen, van senioren tot jeugd, volgens zijn/haar niveau aan volleybal kan doen. Het aanbod van Lovoc Lommel start al vanaf de 3e kleuterklas.

Lovoc Lommel streeft naar een degelijke jeugdopleiding. Jeugd is immers de toekomst van de club. Een belangrijk accent van de jeugdwerking is techniek, dit met de ondersteuning van degelijk opgeleide jeugdtrainers die kwalitatief een meerwaarde zijn voor de jeugdwerking. Anderzijds heeft de jeugdwerking ook een pedagogische waarde en willen we als club naar voor treden met een positief imago, dit op volleyspecifiek vlak maar ook op vlak van fairplay. Om dit te realiseren heeft de club een charter opgesteld. Hieronder sommen we een aantal plichten en rechten op die voor ieder lid van Lovoc Lommel gelden, zowel spelers, trainers als bestuurders.

Elk lid van Lovoc Lommel verklaart zich akkoord met dit charter door zijn jaarlijkse aansluiting bij de club.

Het bestuur en trainers zullen toezien op het navolgen van dit charter.


Algemeen

 Trainingen en Wedstrijden

Ouders

Scheidsrechters