Technische leerlijn Lovoc Lommel

Algemeen

Lovoc Lommel wenst de kinderen en jongeren op een plezierige manier te leren volleyballen. Natuurtalenten krijgen de kans om zich onbeperkt verder te ontwikkelen, maar ook minder getalenteerde spelers willen we plezier aan de volleybalsport laten beleven. Vanaf de B jeugdreeks wordt gestart met specialisatie. Iedereen (die regelmatig komt trainen en zich inzet op training) krijgt speelkansen. In de competitie worden de vaardigheden die op training werden aangeleerd in een wedstrijdsituatie toegepast.

Jeugdtraining versus seniorentraining

Bij de seniorenploegen wordt prestatiegericht getraind, m.a.w. trainen in functie van de tegenstrever en het winnen van de volgende wedstrijd. Het nagestreefde doel is op korte termijn. Bij de jeugdploegen wordt ontwikkelingsgericht getraind. Het accent van de trainingen evolueert door de jeugdreeksen heen van individuele techniek en tactiek naar bewust omgaan met strategie. Er wordt getraind in functie van de ontwikkeling van de individuele spelers en van de groep. Een bepaald thema wordt daarom gedurende een langere periode aangehouden – ook indien hierdoor wedstrijden worden verloren. Het nagestreefde doel is op langere termijn.

Leeftijd versus volleybalniveau

De leeftijdskenmerken en de biologische leeftijd stemmen niet noodzakelijk overeen omdat het ontwikkelingsritme van kinderen kan verschillen. De volleybal ervaring die reeds werd opgedaan speelt eveneens een rol. Ieder nieuw seizoen en om de 10 à 12 weken, bekijkt de sporttechnische coördinator en jeugdsportcoördinator de individuele situatie van elke speler, samen met de trainer. Op basis van hun behaald volley technische en mentale niveau, wordt voor de volgende periode de speler weer een andere niveau toegewezen. De niveaus binnen Lovoc Lommel:

Opleiding trainer: Aspirant initiator

Vanaf U17 biedt de club ook een opleiding aspirant initiator aan. Spelers die inzicht hebben over onderwerpen zoals coachen, motivatie, techniek, tactiek zullen zelf betere spelers worden. Om verder door te groeien in het trainerschap zal de club al haar leden ondersteunen.

Opleiding scheidsrechter: Module 1,2

Vanaf U17 biedt de club ook een opleiding scheidsrechter aan. Module 1 en 2. De spelers zullen door deze cursus een beter inzicht krijgen in de spelregels en arbitrage-tekens. Met deze opleiding willen we onze jeugdspelers ook fair play en respect voor scheidrechter en tegenstanders aanbrengen. Om verder door te groeien als scheidsrechter zal de club al haar leden ondersteunen.

Leerplan