Missie

Lovoc is een volleybalclub die al haar leden de mogelijkheid wil geven kwalitatief volleybal te kunnen spelen en waar de clubsfeer en gezelligheid hoog in het vaandel gedragen wordt.

Visie

In onze jeugdopleiding wordt er getracht alle jeugdspelers alle kansen te geven, zodat zij hun aanwezige talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Hiertoe gebruiken we opleidingsprincipes zoals ze beschreven worden in de “technische leerlijn” en hanteren we pedagogisch verantwoorde trainingsmethodes.
Alle jeugdleden bieden we een opleiding aspirant initiator en scheidsrechter module 1 aan, met het oog op een betere speler te worden, spelinzicht, respect en fairplay. De club ondersteunt al haar leden die zich verder willen bijscholen als trainer en scheidsrechter.
Met de seniorenteams wordt er getracht met plezier te presteren naar zo sterk mogelijke resultaten.