Multimove

Multimove voor kinderen biedt kinderen tussen 5 en 8 jaar een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en waarbij de sporttak niet noodzakelijk onmiddelik herkenbaar is. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden. Dat gebeurt op een pedagogoisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier.

Wat zijn fundamentele bewegingsvaardigheden?

Dat zijn basis bewegingsvaadigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Voorbeelden van fundamentele bewegingsvaardigheden zijn heffen, slaan, trappen, trekken en glijden. Alle bewegingen die een kind nu - en later als volwassene - zal gebruiken. Meer informatie kan gevonden worden op de multi-move website.

Kennismaking

Ter kennismaking kan een kind max. 3 keer gratis deelnemen aan een samenkomst. Hiervoor dient u wel hier in te schrijven (vrijblijvend), zodat u ook verzekerd bent. Zodra de ouders beslissen om definitief te blijven voor 1 jaar, dient het lidgeld betaald te worden en wordt het kind officieel aangesloten bij de bond en is een ongevallenverzekering inbegrepen.

Trainingstijden

Het seizoen 2018-2019 begint voor Multimove op maandag 17 september 2018.

Trainingen: trainingstijden
Locatie: Sporthal van WICO-Campus St. Jozef